Uzay Uygulamaları

MRADSIM, uzay şartları altında görev yapacak uyduların, toplam görev süresince etkisi altında kalacakları radyasyonun uydu üzerinde bırakacağı etkileri detaylı analiz yapmasını sağlamak amacıyla tasarlanmış bir simülasyon programıdır.

MRADSIM ile herhangi bir elektronik ve mekanik komponentlerin yüksek radyasyon altında karşılacakları toplam iyonlaştırıcı doz miktarı, ilgili geometri üzerindeki lineer enerji transferi (LET), tüm geometri üzerinde doz haritalaması ve isteğe göre kritik ekipmanlar üzerindeki zırhalama çalışmaları yapabilme kabiliyetine sahip bir yazılımdır. Bu yazılım ile kritik öneme sahip elektronik komponentlerin uydunun görev alacağı yörünge parametrelerindeki uzay radyasyonunun toplam görev süresince alacağı miktara göre kalacağı toplam doz analiz edilebilmektir. Bu sayede herhangi bir deneysel çalışma veya ön testlere gerek duymadan güvenle uydu tasarımınız önceden tasarım ve kontrol aşamasından geçebilmektedir.

3D ortamda tasarlamış olduğunuz uydu geometrileri GDML (Geometry Description Markup Language) formatta okuma özelliği ile kolayca aktarabilmek için tasarlanmış STEP->GDML dönüşüm yazılımını içerisinde barındırmaktadır. Bu sayede geometri aktarımı sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

MRADSIM simülasyon programı, CERN tarafından oluşturulmuş GEANT4 fiziksel verileri kullanarak sürekli kendini güncellemekte ve geniş materyal veri tabanı kullanmaktadır.

Nasıl Çalışır

MRADSIM uzay uygulamaları için özel tasarlanmış kullanıcı arayüzüne sahip bir madde-radyasyon etkileşim simülatörüdür. Analizi yapmak için gerçekleşen süreç:

  • 3D tasarımı bulunan geometrinin STL formatta kaydedilir
  • STEP formatın MRADSIM’in okuyacağı GDML e dönüşümü için program içerisinde geometri format dönüştürülmesi gerçekleştirilir
  • Uydunun görev yapacağı orbit parametreleri SPENVIS üzerinde oluşturularak radyasyon tür ve miktarlarının belirlenir
  • Fiziksel süreçler ve limitlerin belirlenir
  • Analizi gerçekleştirilmek istenen geometrik yapılar belirlenerek analiz türü seçilir
  • Program CPU üzerinde koşturularak sonuçlar grafiksel analizler olarak birçok formatta üretilmektedir.
Toplam doz analizi
LET spektrum analizi
Zırhalama çalışmaları