Yurt Dışı Işınlama Tesisleri

IRADETS firması olarak uzun yıllardır bu alanda çalışmanın vermiş olduğu tecrübe, uluslar arası ortak çalışmalar ve yakın iş birlikleri sayesinde bir çok uzay programına akredite olmuş ışınlama tesislerinde IRADETS’in kullanım izinleri ve öncelikleri bulunmaktadır. Bu ışınlama tesisleri;

ALMANYA – Fraunhofer, FEP, Darmstad, for low/medium energy high intensity electron irradiations (0.6- 1.5 MeV)

Geliştirdiğimiz elektromekanik sistem sayesinde güneş pilleri, optik elementler, kapton metamaryel ve kompozit materyal vb.lerin ECSS’e göre test edilmektedir.

Teknik özellikler: 0.04 MeV ile 50 MeV arasındaki enerjilerde protonlar ve 0.6 MeV ile 30 MeV arasındaki enerjilerde elektronları, yaklaşık 1013 parçacık / (cm2.s) akıya sahip ışınlama parametreleri ve performansları ECSS / ESA standartlarına uygundur.

Avantajları: Azot atmosferde test, ışınlanan ürünlerin sıcaklık kontrolü, geniş ve uniform ışınlama alanı (80 cm x 12 cm), akı kontrolü.

Hizmet verilen müşteriler: ESA, Azurspace, CESI, TOSEDA, Consorzio-Creo, Leonardo

Yapılan yayınlar: “The radiation sensitivity mapping of ICs using an IR pulsed laser system”, B.Alpat et al,  Microelectronics Reliability 43 (2003) 981–984.

İTALYA – Electron-LINAC of Terni Hospital, electron beam with energies from 4 to 20 MeV

Geliştirdiğimiz simülasyon yazılımı ile genellikle radyoterapide kullanılan elektron hızlandırıcılarının (e-Linac) tüm önemli parametrelerinin hesaplanması ve dolayışı ile kontrolü (ışın demeti ölçüleri, dağılımı, enerjisi, akışı vb.) mümkün kılınmaktadır. Bir e-linac’ın en önemli kısmı olan başlık kısmi dahil tüm unsurlarını içeren simülasyon programı, optik malzemeler, meta-materyaller, kompozit malzemelerin, gerçek zamanlı performansı ECSS standartlına göre test edilebilecekleri gibi uzaya gönderilecek herhangi bir görüntüleme, transponder veya parçacık/radyasyon detektörlerinin performanslarının nasıl değiştiğini görmek de mümkün olmaktadır.

Teknik özellikler: 4 ile 20 MeV arasındaki enerjili elektronlar 100 cm uzaklıkta 5.107 (elektron/cm2s) akıya sahiptir.

Avantajları: Baş kısmının detaylı çizimlerine sahip olunan herhangi bir e-Linac in 4-20 MeV enerji aralığındaki elektronları ile değişik hedef materyallerini ESA/JEDEC/MIL/ASTM standartlarına uygun olarak ışınlayabilmek mümkün olmaktadır.

Hizmet verilen müşteriler: INAF (Istituto Nazionale di Astrofisica), ESA

Yapılan yayınlar: “Full Geant4 and FLUKA simulations of an e-LINAC for its use in particle detectors performance tests”, B. Alpat et al, 2012 JINST 7 P03013 and also onarXiv eprint: 1201.3766v1

Sözlü bildirim: B.Alpat, CubeSat Industry Days 2017. ESTEC/ESA

ITALYA – INFN-LNS (Catania) at superconducting cyclotron for SEE and DD tests with heavy ions and protons

Laboratori Nazionali del Sud (LNS), INFN’nin dört ulusal laboratuvarından biridir. Araştırma faaliyeti, temel olarak, birçok ülkeden gelen araştırmacılarla işbirliği içinde, atom çekirdeğinin yapısı ve özellikleri üzerine çalışmaktadır.

LNS’de iki parçacık hızlandırıcı mevcuttur: 80’lerin başlarında ilk deneyler için kullanılan 15 MV Tandem Van De Graaff ve 1996’dan beri tam operasyonda bir K800 Süper İletken Siklotron.

SEE testi ve proton (birkaç MeV ila 60 MeV) ışınlaması için MAPRAD, silikon fotoçoğaltıcılara (SIPM) dayalı yeni bir dozimetri sistemi geliştirdi. Dört SIPM DUT’un çevresinde sabit bir konumda bulunur ve beşinci SUTM, DUT’un önünde hareket edebilir.

Sistem gerçek zamanlı akı ve ışın spotu homojenliği sağlar. Işınlama düzeneği, havada çalışarak pek çok avantaj sağlamaktadır.

Ayrıca erişim hakkımız olan ve çeşitli testleri gerçekleştirdiğimiz diğer ışınlama tesisleri;

1. UCL-Université Catholique de Louvain (Louvain La Neuve, Belgium) ve RADEF-Finland Ağır iyonlarla vakumda (SEE – single event effects) tek olay etkileri ve (DD – displacement damage) yer değiştirme hasarı testi.

– UCL-LIF’te (Işık İyon Tesisi) DUT davranışını çok düşük yüzey LET değerlerinde test etmek için

– 60 MeV/mg/cm2’ye kadar yüzey LET değerleri için UCL-HIF’de (Ağır İyon Tesisi)

– RADEF’te yüzey LET değerleri yaklaşık 1 ila yaklaşık 60 MeV/mg/cm2 olan iki kokteyl mevcuttur

– Her iki tesis de ışın homojenliği sağlar, iyon akışları ve silikondaki aralıklar ECSS/ESA standardına uygundur.

2. CNA Seville and HZDR Dresden

– proton ışınlamaları

– Bu sitelerde, ışınlama enerji aralığını 0.04 MeV ile 50 MeV protonları ve 0.6 MeV ile 30 MeV elektronları, tek parçacıktan yaklaşık 1013 parçacık / (cm2.s) partikül akıları ile her aşamada hazırlayabilir, yürütebilir ve yardımcı olabiliriz. Işın parametreleri ve performansları ECSS/ESA standartlarına uygundur.

3. ESTEC/ESA, TAEA-SANAEM (Ankara), ENEA-Calliope (Roma, İtalya, Univerista’ di Palermo), CNR-ISOF , UCL-Université Catholique de Louvain (Louvain La Neuve, Belçika) TID ışınlaması için 60Co gama ışını kaynağı tesisleri; yüksek doz, ELDRS (Gelişmiş Düşük Doz Hızı Duyarlılığı) ve endüstriyel doz oranları

– IRADETS, bu Co-60 gama ışınlama alanlarında bir çok test gerçekleştirmiştir. Mevcut Doz oranları ELDRS doz hızı değerlerinden (0.5 ile 10 mrad (Si)/s) 10 kGY/saate kadar endüstriyel doz hızı değerlerine ve 15 MGy’lik TID değerlerine kadardır.

– Tek bir IC bileşen kalıbının yanı sıra yaklaşık 500 kg’lık bir Euro palet boyutuna da ışın verebiliriz.

4- Frascati Neutron Generator (FNG-ENEA) 14 MeV nötronlar için (2.5 MeV ayrıca mümkündür)

– FNG tesisi 5∙109 n/(cm2.s)’ye kadar hassas şekilde ölçülen hızlı nötron akıları sağlayabilir. Sürekli veya darbeli modda 1∙1011 n/s’ye kadar 14 MeV nötron üretir (minimum darbe uzunluğu 6 μs.)

– FNG ayrıca D (d,n) 3He füzyon reaksiyonu yoluyla döteryumlanmış hedefler kullanarak 2.5 MeV nötron üretebilir. Sürekli veya darbeli modda maksimum 5∙107 n/(cm2.s) nötron akısı sağlanabilir.